Boetebeleid en invordering Belastingdienst gewijzigd

  De invoering van de 4de tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de aanpassingswet die sinds 1 juli van kracht is, hebben een aantal gevolgen voor de invordering van openstaande bedragen en de boetepraktijk. In verband daarmee is ook een nieuw boetebesluit gepubliceerd. Belangrijkste gevolgen invordering De betalingstermijn van een belastingaanslag of een… Continue reading Boetebeleid en invordering Belastingdienst gewijzigd