Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan eco boekhouder gevestigd te Heemskerk, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1 ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; 2. Opdrachtnemer: het kantoor dat de opdracht heeft aanvaard;… Continue reading Algemene voorwaarden