Start als zzp’er met WW-uitkering

Het wordt voor WW-gerechtigden aantrekkelijker om een eigen bedrijf te starten. WW’ers die zelfstandig ondernemer willen worden behouden, na goedkeuring van het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV), tot zes maanden na de start van het bedrijf (eenmanszaak) hun uitkering.
Ook hoeven WW-gerechtigden in die periode niet te solliciteren en mogen zij opdrachten binnenhalen en uitvoeren.
Eventuele inkomsten van de onderneming worden verrekend met de uitkering, meldt www.eco-boekhouder.nl

De UWV onderscheidt twee fasen bij de bedrijfsstart:

De oriëntatiefase voor de start
Hierin verzamelt u informatie over de mogelijkheden om zelfstandig ondernemer te worden. Heeft u voldoende ondernemersvaardigheden, voldoet u aan vestigingseisen? Hoe gaat u uw product verkopen of uw diensten aanbieden en aan wie? Hoe wilt u de zaak organiseren en financieren?
De fase waarin u van start gaat
Uw éénmanszaak of bedrijf gaat van start. U werkt als ondernemer voor uzelf en u bent niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De uitkering wordt doorgaans stopgezet en als ondernemer verliest u de status als werknemer.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

ZZP’ers en freelancers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheids-verzekering. De UWV verzekeringsmaatschappijen bieden mogelijkheden om dit risico te verzekeren.

Met de nieuwe zorgverzekering moeten WW’ers een inkomensafhankelijke bijdrage van 4,4% betalen (over maximaal 30.015 euro). Zij betalen deze bijdrage achteraf via de belastingaangifte.

Recht op WW bij staken bedrijf

Als u binnen anderhalf jaar na de start uw activiteiten als zelfstandig ondernemer staakt, kunt u opnieuw de status van werknemer krijgen. Dat betekent dat u opnieuw een beroep kunt doen op de WW.

BBZ – Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen

Het BBZ zorgt voor inkomenshulp aan startende ondernemers. Op bepaalde voorwaarden is het BBZ ook toegankelijk voor mensen met een WW-uitkering.

Meer informatie over het BBZ vindt u op de website van:

Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Neem altijd contact op met het UWV als u wilt starten als ZZPer of freelancer en een WW-uitkering ontvangt.

UWV over starten met een WW-uitkering