Proef met vooraf ingevulde aangifte is gestart

Belastingplichtigen die zelf aangifte doen via internet, kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van de vooraf ingevulde aangifte. Gegevens die wij van hen hebben, zijn dan alvast ingevuld in het aangifteprogramma.

De proef met de vooraf ingevulde aangifte is gestart op 1 maart. Uw cliënt kan gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte voor Windows 2000 of hoger, voor Linux of voor Apple.

Belastingplichtigen blijven zelf verantwoordelijk voor de juistheid van hun aangifte, ook als zij gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte. De vooraf ingevulde aangifte maakt het zo makkelijk mogelijk om aangifte te doen. De komende jaren breiden wij deze service uit door steeds meer gegevens voor steeds meer mensen vooraf in te vullen.

De vooraf ingevulde gegevens zijn dit jaar niet beschikbaar voor belastingconsulenten. Om deze gegevens ook aan u ter beschikking te stellen, sluiten wij aan op de overheidsbrede machtigingsvoorziening. Deze manier van machtigen is nog in ontwikkeling.