ZZP promotiedagen in Groningen

Naar verwachting zal het aantal ZZP’ers (Zelfstandige Zonder Personeel) de komende jaren sterk stijgen. Het is een ontwikkeling die kansen biedt, maar ook veel vragen oproept bij deze grote groep nieuwe ondernemers. Vragen over bijvoorbeeld de administratie, verzekeringen, financieringen, acquisitie, huisvesting, maar ook over het ondernemen zelf. Veel bedrijven springen hier inmiddels op in en bieden producten aan die op ZZP ‘ers zijn gericht.

De Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord Nederland besteed dit jaar speciale aandacht aan deze ontwikkelingen door middel van het ZZP-Plein. Het ZZP-Plein zal een prominente plaats innemen op de beursvloer. Daarnaast is er ruimte voor workshops en netwerkmomenten. Uiteraard zal het beursthema ruim de aandacht krijgen in de publiciteitscampagne rondom de beurs. Om dit plein onder de aandacht van de ZZP’ers te brengen zijn wij een samenwerking aangegaan met ZZP-Nederland. ZZP Nederland is hèt informatiecentrum voor de zelfstandige zonder personeel (ZZP´er) freelance en kleine zelfstandigen.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op: (050) 5258999.

ook eco boekhouder is aanwezig voor vragen van zzp’ers te beantwoorden over de administratie