Boekhouding en salarisadministratie voor 960 euro excl. BTW

Heeft u een BV en bent u als dga enig personeelslid laat dan uw boekhouding en de salarisberekening verzorgen door boekhouder Haarlem en u betaalt in totaal 960 euro exclusief BTW per jaar.

Boekhouder Santpoort werkt met een vaste jaarprijs*. Hierdoor weet de zzp’er vooraf hoeveel geld hij kwijt is voor de standaard werkzaamheden voor uw boekhouding:

het voeren van uw complete administratie: de boekhouding van het grootboek, crediteuren, debiteuren, bank etc.

de aangiften omzetbelasting per kwartaal of per maand

het opstellen van de jaarrekening

het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting.

Het verzorgen van de salarisadministratie van een personeelslid

*Vooraf wordt door boekhouder Haarlem een inschatting gemaakt van de administratie werkzaamheden. Het zzp-basispakket voor ZZP’ers is gebaseerd op één verkoopfactuur per week, een netjes aangeleverde kas- en bank (facturen op volgorde achter de afschriften) en apart aangeleverde nog te betalen facturen (crediteuren).

Door deze aanlevering kunnen wij accuraat en snel werken, vandaar deze voordelige prijs.

LET OP: Extra administratie werkzaamheden zoals bijvoorbeeld sorteren van facturen (aanleveren in een schoenendoos), het opstellen van een tussentijdse rapportage voor de bank, het aanvragen van een financiering of de aankoop van een eigen woning, opstellen van bijvoorbeeld een businessplan, investeringsbegroting, financieringsbegroting en exploitatiebegroting worden tegen 40 euro excl 19 % BTW in rekening gebracht.

Qua salariswerkzaamheden kunt u het volgende verwachten:

• Invoer van de aangeleverde loonmutaties

• Salarisverwerking per verloningsperiode

• Wijziging van de stamgegevens werknemer

• Loonjournaalpost

• Loonaangifte elektronisch

• Loonstrook

• Eerste dagsmelding indien verplicht gesteld

• E-mail service voor alle daagse salarisvragen

• Jaaropgave werknemers

• Alle overzichten in PDF formaat of Excel formaat