Extra tijd voor eigenrisicodrager WGA

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ondernemingen extra tijd gegeven om per 1 januari 2010 eigenrisicodrager voor de WGA te kunnen worden. U kunt uw aanvraag daartoe nu tot 1 november indienen bij de Belastingdienst, wat normaal gesproken vóór 2 oktober had moeten gebeuren.

Vanwege de recente bekendmaking van de WGA-parameters voor 2010 – die een flinke stijging van de WGA-premie laat zien – en het huidige onzekere economische klimaat kunnen ondernemingen volgens Donner ditmaal waarschijnlijk wat extra tijd gebruiken om te bepalen of ze zich publiek verzekeren of zelf de risico’s van arbeidsongeschiktheid van werknemers gaan dragen. Daarom heeft hij de aanvraagtermijn met een maand verlengd.
Correctie
Als u uw aanvraag om per 1 januari 2010 eigenrisicodrager te worden voor 2 november bij de fiscus indient, wees dan niet ongerust als u alsnog een beschikking voor 2010 ontvangt met daarin uw gedifferentieerde WGA-premie. Aanvragen die namelijk na 5 oktober binnenkomen bij de Belastingdienst (en uiteraard aan de gestelde eisen voldoen), kunnen niet op tijd in de systemen worden verwerkt. U hoeft in dat geval uiteraard niet tóch de gedifferentieerde WGA-premie voor 2010 te betalen, en u zult in januari een correctie van de beschikking ontvangen. Houd dat dus wel even in de gaten!