Werkgevers staken overleg AOW

Werkgevers hebben besloten te stoppen met onderhandelen over de AOW. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland zeggen dat de vakcentrales van meet af aan geen wezenlijke stappen zetten. Hun plan zou op drijfzand zijn gebouwd.

Volgens VNO-NCW-voorzitter Wientjes weigeren de bonden het probleem van de vergrijzing in te zien en ook zouden ze niet bereid zijn geweest tot serieus onderhandelen. Verder praten noemde hij zinloos, omdat dat alleen maar tot een klef compromis zou leiden. De werkgeversorganisaties houden vast aan hun voorstel de AOW-leeftijd in 2025 in 1 klap naar 67 te verhogen.