Voorlichting over Mexicaanse griep

Over de Mexicaanse griep gaan de wildste geruchten. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de ziekte niet gevaarlijker dan een gewone griep. Omdat een virus altijd weer ernstiger vormen kan aannemen en een flinke ziektegolf mogelijk is,

blijven alertheid en preventie wel belangrijk.

 

Moet u als werkgever in actie komen?

Het is verstandig om voorlichting aan uw werknemers te geven, preventieve hygiënemaatregelen te nemen en na te denken over de vraag welke bedrijfsprocessen in ieder geval door moeten gaan als grote groepen werknemers uitvallen.

 

Hoe besmettelijk is dit virus?

Griep is besmettelijk vanaf één dag vóór tot vijf à zes dagen na de eerste ziekteverschijnselen. Werknemers kunnen geïnfecteerd en besmettelijk zijn zonder zelf ooit ziek te worden. Uiteindelijk komt iedereen met dit griepvirus in contact.

 

Hoe verspreidt de ziekte zich?

 

Griepvirussen verspreiden zich via praten, hoesten of niezen, vooral als dat gebeurt in slecht

geventileerde ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten. Ook is overdracht mogelijk via handen en

voorwerpen zoals handdoeken en deurknoppen. Daarom adviseert Wegéon de navolgende

preventieve maatregelen:

 

Het regelmatig handenwassen, het huis/ kantoorruimte schoon houden en zorgen voor een

goede ventilatie.

 

Het dragen van mondmaskers biedt enige bescherming tegen druppelinfectie en verhindert

dat men met besmette handen aan neus of mond komt.

 

Als er griepsymptomen zijn (dit zijn koorts, spierpijn, keelpijn, hoest en vermoeidheid), vermijd

dan contact met anderen en raadpleeg een arts.

 

Bij griepsymptomen werken de middelen Tamiflu en Relenza. Deze worden volgens protocol

door de overheid verstrekt.

 

Tijdens een uitbraak telewerken stimuleren en vergaderen zoveel mogelijk beperken.