Wanneer recht op huurtoeslag?

Huurt u een woning? En bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag.

Kunt u huurtoeslag krijgen?

Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan 647,53 euro per maand. Bent u jonger dan 23? Dan ligt de grens op 357,37 euro per maand. Deze bedragen gelden vanaf 1 juli 2009. Tot 1 juli geldt dat uw huur lager moet zijn dan 631,73 euro (als u jonger dan 23 bent: 348,99 euro).

Bovendien mag uw inkomen niet te hoog zijn. Niet hoger dan 20.975 euro per jaar als u alleen bent, of  28.475 euro als u samenwoont. Bent u ouder dan 65? Dan is het maximuminkomen € 19.800 als u alleen bent, of 27.075 euro als u samenwoont.

Hoe werkt huurtoeslag?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van ons over de hoogte van uw huurtoeslag in 2009, de ‘voorschotbeschikking’. Vanaf dan krijgt u ook huurtoeslag.

U krijgt rond de 20e van de maand uw huurtoeslag voor de volgende maand.

Geeft u een wijziging door? Dan krijgt u een nieuwe voorschotbeschikking.

Aan het einde van 2009 krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor 2010. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig. In de loop van 2010 krijgt u de definitieve berekening van de huurtoeslag 2009, de ‘beschikking definitieve berekening’.

Voor meer informatie over huurtoeslag kunt u terecht op www.toeslagen.nl.

www.boekhouder-haarlem.nl