De Jager wil BTW-fraude aanpakken

Staatssecretaris De Jager van Financiën neemt extra maatregelen voor de aanpak van BTW-fraude: de Belastingdienst en de FIOD gaan meer en sneller gegevens analyseren voor de opsporing van BTW fraude en er worden meer mensen vrijgemaakt voor het naspeuren van potentiele fraude.

 

Het speurwerk richt zich zoveel mogelijk op de detectie van carrouselfraude en -fraudepatronen. Hiervoor worden voortdurend databestanden binnen en buiten de Belastingdienst – inclusief internet – gekoppeld en geanalyseerd. De Belastingdienst let daarbij specifiek op het achterwege blijven van btw-aangiftes, het niet betalen van aangiften en het deactiveren van BTW-nummers als de ondernemer niet traceerbaar blijkt. Ook wisselingen in leiding of eigendom van een onderneming kunnen aanleiding zijn voor verhoogde aandacht.

Bij fraudegevoelige startende ondernemingen worden de normaal dienstverlenende startersbezoeken ingezet om de onderneming direct door te lichten op mogelijke fraude. Deze methode wordt vooral ingezet bij personen die eerder in beeld zijn gekomen in verband met fraude of bij doorstartende ondernemingen. Bij dergelijke doorstarters ligt het fraudepercentage flink hoger dan gemiddeld. Vorige maand nam De Jager nog maatregelen om miljoenenfraude met BTW bij de handel in CO2-emissierechten te voorkomen.