.kvk.KvK stopt met kamerkrant

Uit onderzoek van de KvK is gebleken dat de informatiebehoefte van de ondernemer is veranderd. Daarom is besloten met de Kamerkrant te stoppen. In december 2009 verschijnt de laatste uitgave.

In verschillende media is onterecht gesuggereerd dat Wegener in verband met tegenvallende advertentieinkomsten stopt met de exploitatie van de Kamerkrant. De KvK wil steeds beter aansluiten op de veranderende behoeften van de ondernemer en neemt daarom onder meer alle communicatiemiddelen onder de loep. Na een evaluatie van de Kamerkrant met ondernemers is gebleken dat de behoeften van ondernemers in de loop der tijd zijn veranderd.
Alternatief voor de Kamerkrant
De KvK zoekt naar een waardig alternatief, dat zowel algemene als regionale informatie bevat en tegelijkertijd de adverteerders de ruimte geeft. Alle lopende contracten met adverteerders worden in 2009 ononderbroken voortgezet.